PREZENTACJA DANYCH, INTERFEJS SYSTEMU FUNKCJI BIZNESOWYCH

 

DIMA

Wsparcie planowania dostaw: eliminacja przestojów, podwyższenie wolumeny pojedynczego zrzutu, identyfikacja dostaw "przy okazji"

Aplikacja pełni funkcję doradczą dla kierownika dystrybucji - umożliwia precyzyjne określnienie zbiornika i miejsca dostowy. Dostarcza również narzędzia wizualne, które pomagają w podejmowaniu decyzji nt. planowania zamówień. Dzięki DIMA możemy generować aktualne stany zbiorników oraz precyzyjnie planować trasy dostawy, które obejmą wszystkie lokalizacje aktualnie potrzebujące zaopatrzenia. Wszystkie dane mogą być dalej przetwarzane przez system logistyczny.

Portal Klienta

Przeglądanie danych, prezentacja danych dla użytkowanika końcowego

Aplikacja służy do wizualizacji danych z pomiarów archiwizowanych w bazie serwera IMR. Umożliwia również użytkownikowy dostęp do mechanizmów zarządzania takich jak: tworzenie nowych lokalizacji, modyfikowanie lokalizacji lub dodawanie licznika. Aplikacja Web Portal jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej.

SGM Manager

Zarządzanie kolektorami, gazomierzami, kontami odbiorców, taryfami, raportowanie i przegląd danych pomiarowych

Zaawansowane narzędzia do zarządzania umożliwiają użytkowanikowi kontrolę nad zużyciem gazu, wykonywanie rozliczeń oraz zarządzanie lokalizacjami i urządzeniami. Aplikacja pomaga wykonać każdą akcję krok po kroku i rozwiązać problemy w relatywnie krótkim czasie. SGM Manager zapewnia dostęp do takich funkcji jak: szczegóły lokalizacji, przegląd pomiarów, otwieranie i zamykanie zaworów, przełączanie między opcją kredytową, a prepaid, przeglądanie dostępnych taryf, przypisywanie taryf do konkretnych miejsc, przeglądanie historii taryf z konkretnych miejsc, raporty rozliczeniowe, dostęp do danych przez www, powiadomienia SMS, integracja z ERP.

SITA

Dla instalatorów i inkasentów systemy obchodzonego, na smartfony i tablety

SITA to aplikacja, która umożliwia zarządzanie komendami oraz zbieranie danych podczas odczytu urządzeń telemetrycznych zainstalowanych na gazomierzach. Jest używana w systemie obchodzonym. W połączeniu z ARANGE 6070 umożliwia komunikację dwukierunkową z urządzeniami takimi jak np. APULSE, a następnie wysyła zebrane dane do serwera telemetrycznego. Dodatkowo aplikacja służy do rejestracji urządzeń Apulse X3, OKO X3, i OKO I504 w systemie. Podczas gdy pracownik zbierający odczyty przemieszcza się, zbierane dane są przesyłane do systemu za pośrednictwem Internetu. SITA pokazuje postęp na mapie wskazując, które miejsca mają być objęte przez egzekutora. Jeśli w okolicy nie ma dostępu internetu dane są gromadzone w wewnętrznej bazie danych i przekazywane do systemu w momencie gdy połączenie z internetem jest aktywne.