PREZENTACJA DANYCH, INTERFEJS SYSTEMU FUNKCJI BIZNESOWYCH

 

 

 

Od razu po instalacji sprzętu:

 

Dane mogą być przeglądane za pomocą aplikacji internetowej. Lokalizacje są pokazywane jako znacznik na mapie Google.

 

 

Dostęp do prezentacji danych w wykresach i tabelach:

  • Skonfiguruj nową lokalizację
  • Włącz i ustaw wartości dla alarmów konkretnych zdarzeń (poziom wysoki, poziom niski, gwałtowany spadek/gwałtowny wzrost itd.). Definiowanie grup powiadomień (alarmy SMS lub/i e-mail). Generowanie statystyk i prezentacji alarmów. Konfiguracja zakresu (minimalny, maksymalny, średni) i czasów pomiaru. Konfiguracja transmisji danych do serwera IMR (czas i częstotliwość)
  • Codzienne aktualizacje o stanie urządzeń (zużycie baterii, czujniki/Alevele/OKO)

 

 

Zwrot z inwestycji:

Wprowadzenie systemu gwarantuje zwrot z inwestycji w bardzo krótkim czasie (miesiąc lub nawet tydzień) i znacząco przyczynia się do zadowolenia i lojalności konsumentów.