Smart Gas Metering

OKO 5503-4B64 EVC-ready gateway

OKO 5503-4B64 to kompaktowy, zasilany bateryjnie rejestrator danych i rejestrator danych GSM, który może być z łatwością zainstalowany na istniejących Korektorach Objętości Gazu (EVC): EK220, EK280. Rejestrator co godzinę komunikuje się z EVC za pomocą natywnego protokołu MODBUS i odczytuje/zapisuje wymagane pomiary/dane. Następnie, raz dziennie, OKO przeprowadza transmisję GPRS zgromadzonych przez cały dzień informacji nt. godzinowego profilu zużycia do serwera IMR. Na serwerze dane mogą być wykorzystywane do utrzymania infrastruktury gazowej lub do połączenia się z funkcjami rozliczeniowymi albo aplikacją SCADA.