OKO 5513

Bezprzewodowy rejestrator danych, odbiornik radiowy i transmiter GSM

OKO 5513 otrzymuje dane nt. godzinowych poziomów LPG w zbiornikach z radiowego sensora ALEVEL 0214 i przekazuje je na serwer. Jedno OKO może zbierać dane z maksymalnie 6 zbiorników LPG w tej samej lokalizacji. Urządzenie posiada certyfikat ATEX - może być instalowane w dowolnym miejscu w strefie wybuchu, również bezpośrednio na zbiorniku. Wymienialny zestaw baterii pracuje od 4 do 5 lat w przypadku codziennej, jednorazowej transmisji danych zawierającej dane o stanie zbiornika paliwa z minionych 24 godzin.