OKO 5X05

OKO 5x05 to kompaktowy, zasilany bateryjnie rejestrator danych, łatwy w montażu na istniejących gazomierzach. Rejestrator codziennie, przy pomocy transmisji GPRS/SMS przesyła do serwera akwizycyjnego profil zużycia gazu. Elastyczna konfiguracja pozwala dostosować rejestrowane struktury danych i wzorzec komunikacji do indywidualnych potrzeb.

OKO 5x05 rejestruje zużycie gazu po podłączeniu do wyjścia LF impulsatora gazomierza dowolnego typu: miechowego, turbinowego, rotorowego. OKO rejestruje profil zużycia, maksymalny przepływ, a także dane diagnostyczne i zapisuje w wewnętrznej pamięci co 30 lub 60 minut. Zgromadzone dane są przesyłane do serwera akwizycyjnego przez GPRS/SMS w zadanym czasie, na przykład co dziennie o godz. 6:00.

oko 5x05