Smart Gas Metering - Odczyt Klastrowy

APULSE X3X5

APULSE X3x5 to uniwersalny rejestrator danych, łatwy w montażu na istniejących gazomierzach miechowych dzięki dedykowanym adapterom. Rejestrator rejestruje godzinowy profil konsumpcji gazu, a także próby sabotażu czy użycia magnesu. Raz dziennie, urządzenie wysyła dane za pośrednictwem sieci LPWAN (Sigfox lub Lora). APULSE X3x5 zaprojektowany jest do odczytu obchodzonego, jak i klastrowego, co czyni go najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla gęstej zabudowy miejskiej, bloków mieszkalnych (np. taryfa W1 – W3).

apulsex3x5 schemat
APULSEX3x5

OKO 5XX5

OKO 5xx3 to uniwersalny koncentrator danych przeznaczony do akwizycji danych z gazomierzy. Otrzymane dane są przechowywane i okresowo przesyłane do systemu. Urządzenie jest autonomiczne, zasilane baterią i może być instalowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz (np. na korytarzach, latarniach). OKO 5xx3 zaprojektowane zostało dla odczytu klastrowego, który jest najlepszym rozwiązaniem dla różnorodnej zabudowy miejskiej, od wysokich, wielopiętrowych budynków do indywidualnych domów.

oko 5xx5

HeadEnd System for data acquisition, analitics, and presentation

It’s a high class application developed for readouts, configuration and communication management. Designed to meet business requirements, the platform supports devices using various communication protocols.

imr hes