OKO I505

OKO I505 to rejestrator impulsów dedykowany do gazomierzy Elster BK G4 wyposażonych w zawór wewnętrzny. Jest to urządzanie przeznaczone do zastosowania zarówno komercyjnego jak i mieszkalnego. Rejestruje odczyty i przesyła dane za pomocą GPRS/SMS do serwera. OKO I505 kontroluje wewnętrzny zawór i pozwala na jego zamykanie zdalnie (na żądanie operatora systemu) lub automatycznie gdy wykorzystamy doładowanie.

oko i505