OKO 5585

Urządzenie telemetryczne zbierające dane z radiowych modułów komunikacyjnych i przesyłające
je za pośrednictwem GSM do serwera telemetrycznego.
• Godzinowe odczyty danych pomiarowych i diagnostycznych z licznika ciepła przesyłane z różną częstotliwością
w zależności od potrzeb (najczęściej raz dziennie), prezentacja danych w formie wizualizacji webowej
• Odczyt do sześciu ciepłomierzy i jednego wodomierza w pojedynczym węźle ciepłowniczym
• Możliwość identyfikacji anomalii pracy sieci ciepłowniczej
• Zasilanie bateryjne (praca na baterii do 5 lat) lub sieciowe
• Możliwość dodatkowego opomiarowania dowolnego licznika wody wyposażonego w nadajnik impulsów (kontaktron)
• Opcjonalna transmisja kablowa IMR BUS
• Optyczny port diagnostyczny: Opto Port

OKOBAT