Monitoring Liczników Ciepła

Moduły radiowe do ciepłomierzy

• Transmisja pomiarów z większości dostępnych na polskim rynku ciepłomierzy
• Odczyt parametrów pomiarowych: zużycie energii, skumulowana objętość, temperatura zasilania,
temperatura powrotu, przepływ chwilowy, moc chwilowa, czas pracy z błędem, kody błędu
ciepłomierza, numeru seryjnego i innych
• Transmisja danych drogą radiową (częstotliwość ISM 868 MHz) lub kablową
• Zasilanie bateryjne (praca na baterii do 5 lat) lub bezpośrednio z OKO
• Brak konieczności konfiguracji na obiekcie
• Bardzo prosty montaż

moduly 1

http://smartgasmetering.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=210#wf-editor-source

Moduły radiowe do ciepłomierzy

• Transmisja pomiarów z większości dostępnych na polskim rynku ciepłomierzy
• Odczyt parametrów pomiarowych: zużycie energii, skumulowana objętość, temperatura zasilania,
temperatura powrotu, przepływ chwilowy, moc chwilowa, czas pracy z błędem, kody błędu
ciepłomierza, numeru seryjnego i innych
• Transmisja danych drogą radiową (częstotliwość ISM 868 MHz) lub kablową
• Zasilanie bateryjne (praca na baterii do 5 lat) lub bezpośrednio z OKO
• Brak konieczności konfiguracji na obiekcie
• Bardzo prosty montaż

moduly 1