System zdalnego odczytu i monitoringu pracy wodomierzy

Stworzony i dostarczany przez firmę AIUT system IMR jest przeznaczony do zdalnego odczytu wodomierzy zainstalowanych na przyłączach do budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych oraz obiektów przemysłowych. Charakteryzuje się szybkim montażem oraz intuicyjną obsługą.
Nasze rozwiązanie gwarantuje przedsiębiorstwom wodociągowym:
•• Podniesienie jakości obsługi klienta - brak konieczności wizyt na posesjach
•• Możliwość zdalnego rozliczania klientów prywatnych i komercyjnych na podstawie rzeczywistego zużycia
•• Najwyższej jakości system zdalnego odczytu z niezawodną i codzienną transmisją odczytów
•• Znaczące ograniczenie strat wody poprzez wczesną detekcję wycieków i nadużyć
•• Możliwość dopasowania do preferowanych typów i dostawców wodomierzy
•• Elastyczny model finansowania inwestycji (zakup, dzierżawa)

 

SWM scheme 2