Dostawy First Minute

Nasze systemy wspierają efektywne planowanie siatki dostaw - dla jak najlepszej obsługi Twoich klientów.

Analizy real-time

Nie każ swoim klientom czekać. Dzięki rozwiązaniom AIUT zapewnisz dostawy paliwa na czas. Nasze systemy poinformują Cię o potrzebie uzupełnienia zapasów, kontrolując bieżące zużycie w każdej lokalizacji.

  • Prognozuj kolejne zamówienia i dostawy
  • Redukuj ryzyko przestojów w dostawie paliwa
  • Zero ryzyka związanego z wyczerpaniem zapasu

Podnoś jakość usług i obniżaj koszty

Planuj z wyprzedzeniem. System poinformuje Cię, gdzie potrzebna będzie dostawa paliwa. Wybierz najlepszą trasę przejazdu, redukuj kilometry oraz koszty transportu. Optymalizuj czas pracy swojej załogi.

 

 

Planowanie zapasów

Wiemy jak ważna jest ciągłość dostaw paliwa. Dlatego rozwiązanie AIUT zapobiega wyczerpaniu zapasów u dystrybutora i pomaga w ich ekonomicznym planowaniu - bez zbędnych zapasów. Raporty i prognozy konsumpcji pozwalają określić potrzebne ilości paliwa u dostawcy, a alerty sygnalizują konieczność nowego zamówienia.

Pełna kontrola nad transportem paliwa

Transport paliwa wymaga specjalnego nadzoru. Dzięki naszym inteligentnym systemom chronimy to, co cenne dla naszych klientów. Rozwiązania AIUT do zdalnego monitoringu dostaw oraz floty autocystern i taboru kolejowego zapewniają Ci pełną kontrolę nad przewożonym paliwem na całym świecie - od momentu zaplanowania do rozliczenia dostawy.

 

 

Detekcja wycieków

W AIUT opracowaliśmy najdokładniejszy dostępny na światowym rynku systemem detekcji – z potwierdzoną certyfikatem (SIR3) możliwością wykrycia minimalnych ilości wycieku paliwa lub wody – od 5l/24h. Nasze rozwiązania poinformują Cię o wycieku każdego rodzaju paliwa na stacjach, nieszczelności przydomowych zbiorników LPG i monitorowanej sieci gazowej, a także o awariach sieci wodociągowych i ciepłowniczych.