Redukcja kosztów

Biznes oparty na danych pozwala ulepszać strategię działania przedsiębiorstwa i wydajniej planować procesy.

Wiemy, jak istotną rolę w zarządzaniu biznesem stanowią dane i decyzje oparte na wiedzy. Nasze systemy automatycznych odczytów dostarczają i analizują informacje o bieżącym i historycznym zużyciu paliwa u Twoich klientów. Dzięki nim ograniczysz koszty logistyczne, zbudujesz wydajną siatkę dostaw i osiągniesz wyznaczone KPI.

Automatyzacja pozwoli oszczędzić

Przyspiesz operacje. Nie zgaduj. Prognozuj. Zapewniamy zaawansowane analizowanie danych ze wszystkich Twoich lokalizacji w czasie rzeczywistym. W ten sposób zyskujesz nowe narzędzie do efektywnego zarządzania dostawami paliwa, planowania zapasów oraz rozliczeń z klientami.

 

 

Obniżaj koszty w łańcuchu dostaw

Zwiększ efektywność dostaw (wyjeżdża pełna - wraca pusta) i zbuduj przewagę konkurencyjną w oparciu o dane. Systemy AIUT pozwalają efektywniej zarządzać procesami logistycznymi dzięki monitorowaniu Twoich zbiorników w czasie rzeczywistym.

 

 

Efektywny harmonogram tras

AIUT zapewnia automatyczne zdalne odczyty, co podnosi wydajność planowania dostaw paliwa i jakość obsługi klientów. Połącz dostawy z usługami serwisowymi, redukuj zbędne kilometry i unikaj podwójnych kosztów podróży.

 

 

 

Inteligentna analiza danych, lepsze planowanie

Korzystamy z technologii SI i głębokiej analizy danych, by nasze rozwiązania przynosiły Twojemu przedsiębiorstwu maksimum korzyści biznesowych. Zyskaj funkcje prognozowania przy planowaniu zapasów u dystrybutorów.

 

 

Alerty bezpieczeństwa i zapobieganie stratom

Zyskaj możliwość szybkiej reakcji na wycieki, przepełnienia i nieautoryzowane napełnienia. Rozwiązania AIUT gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa dla wykrycia wycieku w oparciu o aktualny odczyt danych i ich analizę w czasie rzeczywistym. Z korzyścią dla Ciebie i środowiska.

 

Korzyści biznesowe:

 • Bieżąca kontrola zużycia LPG
 • Alerty bezpieczeństwa
 • Powiadomienia o niskim poziomie paliwa w zbiorniku
 • Automatyzacja zamówień i dostaw: zwolnienie klienta z obowiązku składania zamówień telefonicznych/on-line
 • Optymalne i ekonomiczne zarządzanie w zakresie logistyki dostaw.
 • Prognoza terminu realizacji kolejnych zamówień
 • Redukcja ryzyka związanego z przestojami w dostawie paliwa
 • Brak ryzyka związanego z wyczerpaniem zapasu
 • Maksymalizacja procedur bezpieczeństwa
 • Możliwość szybkiej reakcji na wycieki, przepełnienia i nieautoryzowane napełnienia
 • Zdalny dostęp do informacji o poziomie paliwa w zbiornikach i wsparcie przy instalacji dzięki dedykowanym aplikacjom
 • Szybki zwrot inwestycji: optymalizacja codziennych procesów związanych z obsługą i logistyką
 • Lepiej zaplanowane trasy i dostawy dzięki systemowym obliczeniom w oparciu o dane o konsumpcji i stanie zbiorników
 • Predykcja zużycia w oparciu o historyczne i aktualne dane
 • Realnie zwiększona efektywność dostawy (wyjeżdża pełna – wraca pusta)