Rozwiązania

Jesteśmy globalnym dostawcą inteligentnych systemów zdalnego monitoringu zbiorników LPG i olejowych.

Należymy do ścisłej światowej czołówki dostawców ekosystemów IoT dla LPG.

Od ponad 15 lat aktywnie działamy na rynku LPG, wyposażając klientów na całym świecie w zaawansowane systemy odczytu, monitoringu i analizy danych.

Monitoring zbiorników LPG

Poznaj system zdalnego monitoringu zbiorników LPG. Rozwiązanie pozwala na bieżący odczyt zużycia paliwa i efektywne planowanie siatki dostaw.

Kontrola konsumpcji

Zarządzaj wygodnie z systemem zdalnego monitoringu przydomowych zbiorników LPG z kontrolą konsumpcji (automatyczna blokada zaworu).

Monitoring LPG na stacji paliw

Zyskaj pełną kontrolę. Otrzymuj zdalnie dane o poziomie LPG dostępnego na stacji w czasie rzeczywistym. Monitoruj wielkość i czas dostawy.

Monitoring butli

Zaplanujemy za Ciebie. Nasz system umożliwia zdalną kontrolę poziomu LPG, usprawniając proces wymiany butli i planowania zapasów u dystrybutorów.

Monitoring zbiorników olejowych

Stwórz efektywną siatkę dostaw. Poznaj system zdalnego monitoringu zbiorników olejowych.

Kontrola dostaw end-to-end

Zyskuj, wprowadzając na stacje najdokładniejszy systemem redukcji strat paliwowych i detekcji wycieków.

Redukcja kosztów, zwiększone bezpieczeństwo

Nasze rozwiązania pozwalają na optymalizację i automatyzację procesów, redukcję kosztów, zwiększenie kontroli nad płatnościami ze strony użytkownika oraz maksymalizację procedur bezpieczeństwa.

Nasz nowoczesny, bezobsługowy ekosystem IoT dla akwizycji danych (tank monitoring system) działa  w oparciu o autorskie, certyfikowane urządzenia AIUT oraz najnowsze technologie transmisji.

AIUT zapewnia własne inteligentne urządzenia monitorujące, czujniki oraz pakiet oprogramowania do bezpiecznej akwizycji, zaawansowanej analizy oraz prezentacji danych.

W AIUT mamy pełną kontrolę nad naszymi rozwiązaniami. Zajmujemy się:

 • Projektowaniem i produkcją bezprzewodowych, zasilanych bateryjnie urządzeń komunikacyjnych i czujników pomiarowych, możliwych do zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem
 • Tworzeniem, integracją i wdrażaniem zaawansowanych systemów zarządzania danymi i wspierania procesów decyzyjnych
 • Nadzorem nad eksploatacją systemów
 • Zapewnieniem komunikacji IoT, GPRS/SMS
 • Tworzeniem oprogramowania zarządzającego

Stworzyliśmy system wspierania decyzji (Decision Support System - DSS), służący dystrybutorom branży LPG. To elastyczny, konfigurowalny system narzędzi i usług analitycznych do pozyskiwania danych i przetwarzania ich w informacje biznesowe.

Ogranicz koszty w łańcuchu dostaw

Wykorzystaj inteligentne narzędzie dla zarządzania łańcuchem dostaw paliwa i sektorem magazynowym. Nasze rozwiązania pozwalają na efektywne planowanie siatki dostaw, ocenę wykorzystania floty i zespołu, a także przestrzeni magazynowej. W praktyce oznacza to m.in. brak przestojów i zaopatrzenie w produkt po stronie dostawcy adekwatne do zapotrzebowania.

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa

Maksymalizuj procedury bezpieczeństwa. Nasze systemy zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom stacji paliwowych, właścicielom lub dzierżawcom zbiorników z gazem i olejem (wykorzystywanym jako paliwo grzewcze). Wykrywają wyciek oraz nieprawidłowości związane z przepełnieniem, stanami martwymi czy nieautoryzowanymi napełnieniami.

Wsparcie 24/7 dla klientów na całym świecie

Do usług naszych klientów oddajemy dedykowaną sekcję AIUT Service Desk. Zespoły naszych specjalistów służą wsparciem całodobowo - w trybie 24/7, czuwając nad poprawnością działania wdrożonych systemów.

Korzyści biznesowe

 • kontrola zużycia LPG
 • alerty bezpieczeństwa
 • powiadomienia o niskim poziomie paliwa w zbiorniku
 • automatyzacja zamówień i dostaw: zwolnienie klienta z obowiązku składania zamówień telefonicznych/on-line
 • optymalne i ekonomiczne zarządzanie w zakresie logistyki dostaw
 • prognoza terminu realizacji kolejnych zamówień
 • redukcja ryzyka związanego z przestojami w dostawie paliwa
 • brak ryzyka związanego z wyczerpaniem zapasu
 • maksymalizacja procedur bezpieczeństwa
 • możliwość szybkiej reakcji na wycieki, przepełnienia i nieautoryzowane napełnienia
 • zdalny dostęp do informacji o poziomie paliwa w zbiornikach i wsparcie przy instalacji dzięki dedykowanym aplikacjom
 • szybki zwrot inwestycji: optymalizacja codziennych procesów związanych z obsługą i logistyką
 • lepiej zaplanowane trasy i dostawy dzięki systemowym obliczeniom w oparciu o dane o konsumpcji i stanie zbiorników
 • predykcja zużycia w oparciu o historyczne i aktualne dane
 • realnie zwiększona efektywność dostawy (wyjeżdża pełna - wraca pusta)

Nowe technologie w standardzie

Wykorzystujemy nowe możliwości w łączności bezprzewodowej dla zdalnej komunikacji między urządzeniami (M2M - Machine to Machine) i ekosystemem IoT AIUT, zwiększając zakres korzyści dla klienta.

Współpracujemy z szerokim gronem światowych i lokalnych dostawców najnowszych technologii komunikacyjnych.