Rozwiązania

Kontrola dostaw end-to-end

AIUT FuelPrime to zaawansowany system redukcji strat paliwowych, detekcji wycieków oraz kontroli dostaw end-to-end.

FuelPrime to w pełni automatyczny, najdokładniejszy w skali światowej, certyfikowany system rekoncyliacji i detekcji wycieków paliwa na stacjach. Rozwiązanie zapewnia kompleksowy nadzór nad procesami dystrybucji i sprzedaży paliw na całej ścieżce dostaw ‑ od terminala do klienta indywidualnego na stacji paliw.

Jedno rozwiązanie, pełna kontrola

Zarządzaj stacjami paliw inteligentnie. Nasz zaawansowany system zapewnia zdalny monitoring zbiorników paliwa, redukcję strat paliwowych, detekcję wycieków oraz kontrolę dostaw na stacjach paliw. Rozwiązanie umożliwia ponadto audyty dostaw. System identyfikuje przypadki prawdopodobnych ubytków powstałych podczas transportu (m.in. niedokładność nalewaków, nieszczelność cysterny, bezprawne działania zewnętrzne), będące podstawą dla reklamacji i kontroli dostaw. Dzięki FuelPrime zyskujesz kontrolę nad swoim paliwem na całej ścieżce dostaw – od terminala do klienta indywidualnego na stacji paliw.

Poznaj wszystkie możliwości i korzyści rozwiązania FuelPrime

 • Pełna automatyzacja terminala paliw
 • Integracja, dostawa, utrzymanie systemu
 • Autoryzacja przy wjeździe/wyjeździe z terenu terminala
 • Automatyzacja procesu identyfikacji kierowców i pojazdów
 • Automatyzacja oprogramowania do zarządzania i wizualizacji
 • System kontroli załadunku
 • Opomiarowanie rurociągu
 • Nadzór nad procesami zamówień i dostaw
 • Pełna kontrola dostaw
 • Aplikacja mobilna dla kierowców
 • Hub komunikacyjny do integracji systemów autocystern
 • Optymalizacja kosztów i procesów fakturowania
 • Monitorowanie pozycji GPS autocystern lub cystern kolejowych
 • Prognozowanie czasu przejazdu, lokalizacji, stanu pojazdu (w ruchu/zatrzymany)
 • Identyfikacja opuszczania/przekraczania stref, przejść granicznych, stref załadunku, granic kraju
 • Prognozowanie czasu przybycia (ETA ‑ Estimated Time of Arrival)
 • Aplikacja mobilna dla użytkowników
 • Monitorowanie paliw w zbiornikach: benzyny, oleju, LPG, CNG/LNG
 • Prognozowanie zużycia, optymalizacja dostaw
 • Zapobieganie wyczerpaniu zapasów
 • Aplikacja mobilna dla kierowców i zarządzających systemem
 • Powiadomienia e-mail/SMS o stanach martwych, niskim poziomie lub przepełnieniu, wodzie w zbiorniku.
 • Stała rekoncyliacja i detekcja wycieków już na poziomie 5l/24h (SIR3)
 • Zarządzanie zapasami mokrymi
 • Identyfikacja i redukcja strat paliwa
 • Identyfikacja wydania
 • Dedykowany portal internetowy dla zarządzających
 • Centrum analityczne, certyfikowane metody SIR2 i SIR3
 • Identyfikacja pojazdów, dystrybutorów, płatności
 • Aplikacja mobilna i raporty dla kadry menadżerskiej
 • Autoryzacja i integracja dystrybutorów
 • Uszczelnienie transakcji finansowych

FuelPrime z certyfikatem SIR3 na czele światowych rozwiązań

Wykrycie minimalnych wycieków (SIR 3)

FuelPrime to aktualnie najdokładniejszy dostępny na światowym rynku systemem z potwierdzoną certyfikatem (SIR3) możliwością wykrycia minimalnych ilości wycieku już od 5l/24h. Nasz system gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla wykrycia wycieku w oparciu o zastosowaną metodę obliczeniową oraz odczyt danych i analizę w czasie rzeczywistym. Certyfikat opublikowany został na stronie National Work Group on Leak Detection Evaluations.

Monitoruj zdalnie, zarządzaj inteligentnie

Rozwiązanie FuelPrime jest w pełni automatyczne, kompatybilne z innymi systemami i niezależne od infrastruktury stacyjnej (sond, dystrybutorów paliwowych). System zapewnia urządzenia telemetryczne do monitorowania zbiorników, kontroler stacyjny na bieżąco zbierający dane sprzedażowe, system centralny pozwalający na zdalny nadzór nad stacjami i wreszcie algorytmy analityczne (SI) przetwarzające dane i realizujące szereg funkcji biznesowych. Pełne uruchomienie systemu na stacji trwa zaledwie kilka godzin, bez przerywania normalnej pracy stacji.

FuelPrime pozwala na monitoring różnorodnych produktów, w tym paliw płynnych (benzyna, olej napędowy) i alternatywnych (LPG, LNG, CNG).

System gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla wykrycia wycieku w oparciu o odczyt danych on-line co 15 minut i ich analizę w czasie rzeczywistym.

FuelPrime jest najdokładniejszym dostępnym na światowym rynku systemem z potwierdzoną certyfikatem SIR3 możliwością wykrycia minimalnych ilości wycieku na poziomie już od 5 litrów na dobę (5l/24h).

Nasz system to inteligentne narzędzie biznesowe, zaprojektowane w oparciu o metody uczenia maszynowego oraz algorytmy sztucznej inteligencji. Pozyskane w procesie akwizycji dane przekształcamy w nową wiedzę biznesową – z korzyścią dla Twojego biznesu. Analiza informacji odbywa się w czasie rzeczywistym, co przyspiesza proces decyzyjny.

Nasi analitycy z Centrum Analitycznego AIUT zapewniają światowej klasy usługi wykrywania wycieków i innych strat paliwowych, m.in. w procesie dostaw i transportu. Centrum prowadzi pełną diagnostykę pracy urządzeń, redukując straty na dostawach i sprzedaży oraz ryzyko operacyjne. Zespół AIUT odpowiada ponadto za raportowanie alarmów ze stacji, zarządzanie dochodzeniami dotyczącymi strat oraz wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska.

 • Lokalne wsparcie – stały dostęp i szybka pomoc
 • Współpraca i wsparcie 24/7
 • Odpowiedzialność za poprawne działanie systemu
 • Portal FuelPrime dla klientów – aplikacja webowa
 • Dedykowane raporty BI (Business Intelligence)
 • Inteligentne czujniki i bramki IoT

Jesteśmy dojrzałym partnerem biznesowym, gotowym do współdzielenia odpowiedzialności za osiąganie wyznaczonych wspólnie celów (KPI) przez naszych klientów.
Nasz system oferujemy w modelu Odpowiedzialności za Usługę PRaaS (Process Responsibility as a Service), stanowiącym gwarancję korzyści biznesowych.

Funkcjonalności:

 • bilansowanie paliw dzienne i online
 • alarmowanie o potencjalnych zagrożeniach
 • autokalibracja zbiorników
 • nadzór nad kalibracją dystrybutorów
 • wykrywanie wycieków i kradzieży
 • rozliczanie dostaw
 • predykcja zużycia paliwa
 • optymalizacja dostaw
 • zapobieganie stanom martwym i przepełnieniom

Branże współpracujące

Przemysł paliwowy

Zapewniamy zaawansowany monitoring zbiorników LPG na stacjach paliw oraz kontrolę dostaw od terminala do klienta.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Gaz, ropa i przemysł petrochemiczny

Projektujemy i modernizujemy instalacje przemysłowe w oparciu o własne rozwiązania. Zapewniamy monitoring zbiorników LPG na stacjach paliw.