Specjalizacje

DIMA

Aplikacja to wygodne narzędzie, które pomoże Ci usprawnić proces planowania dystrybucji paliw.

DIMA odpowiada za zarządzanie i optymalizację Twojej siatki dostaw paliwa. Aplikacja pozwala na wyznaczenie lokalizacji, które należy uwzględnić w trakcie planowania dostawy.

Zarządzaj wygodnie

Aplikacja dostarcza narzędzi wizualnych, ułatwiających podejmowanie decyzji w trakcie generowania zamówień. Informacje dostarczane są w oparciu o monitoring poziomu paliwa w zbiornikach oraz statystyki zużycia. DIMA umożliwia planowanie tras, które obejmują wszystkie lokalizacje wymagające dostawy. Uzyskane dane mogą być następnie przetwarzane przez zewnętrzne systemy logistyczne.

Poznaj zalety i możliwości

  • Planowanie dostaw
  • Informacje na temat aktualnych zapasów
  • Eliminacja ryzyka wyczerpania zapasów i nieterminowych dostaw
  • Automatyczny proces planowania
  • Efektywność wykorzystania ładowności cysterny/floty
  • Optymalizacja kosztów