Specjalizacje

Business Intelligence

Systemy BI wdrażane przez zespoły AIUT to rozwiązania profilowane pod klienta, poprzedzone wnikliwą analizą działalności i potrzeb firmy, scalone z kluczowymi procesami przedsiębiorstwa ‑ dla osiągania jak najlepszych rozwiązań biznesowych.


Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Wspieramy naszych partnerów na każdym etapie procesu doskonalenia ich firm. Wykorzystując zaawansowane technologicznie systemy analityczne AIUT, przekształcamy ważne z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa informacje w nową wiedzę biznesową.

Tak działa AIUT Business Intelligence Center

akwizycja danych m.in. z systemów IoT, produkcyjnych, ERP,
składowanie danych on-premises oraz w modelach IAAS, PAAS, SAAS,
podejście indywidualne przy tworzeniu procesów przetwarzania danych,
wizualizacja danych na dashboardach,
dostarczanie rozwiązań analitycznych stanowiących nową wiedzę biznesową,
współtworzenie organizacji opartej na wiedzy.

Zrób z nami kolejny krok

Co zyskujesz wdrażając BI?

 • inteligentny model zarządzania oparty na wiedzy,
 • możliwość kontrolowania i weryfikowania strategii,
 • narzędzie do redukcji kosztów,
 • rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa,
 • zaawansowany system prognozowania z użyciem technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,
 • narzędzie pozwalające na weryfikację dotychczasowych decyzji biznesowych,
 • zwiększenie efektywności w wybranych obszarach.

Poznaj zalety Business Intelligence

Zaawansowana analiza danych
Zapewniamy:

wdrożenie systemów zdolnych gromadzić, przechowywać i analizować dane pochodzące z wielu źródeł w czasie rzeczywistym lub wskazywać na istotne trendy na podstawie analiz historycznych.

Magazyny danych
AIUT Data Center | rozwiązania lokalnie u klienta | w chmurze | hybrydowe

podejście Big Data usprawnia proces przetwarzania danych i pozwala maksymalizować potencjał rozproszonych, nieprzetworzonych dotąd informacji.

W ramach Data Lake przechowujemy, zarządzamy i prowadzimy zaawansowaną analizę danych.

tak zwane czyszczenie danych pozwala ujednolicić spływające z różnych kanałów dane i zmienić je w wysoko jakościowe informacje. Na podstawie ich analizy otrzymujemy nową wiedzę biznesową.

 • optymalizacja procesów
 • proces decyzyjny oparty na wiedzy
 • integracja danych
 • redukcja kosztów
 • zwiększone bezpieczeństwo biznesowe

Branże współpracujące

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk dla produkcji urządzeń IoT.

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Przemysł paliwowy

Zapewniamy zaawansowany monitoring zbiorników LPG na stacjach paliw oraz kontrolę dostaw od terminala do klienta.

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Business Intelligence

Pomagamy skutecznie kontrolować i kształtować procesy biznesowe ‑ wykorzystując zaawansowaną analizę danych.

Inne kompetencje w obszarze "Automatyka"