Specjalizacje

Ekosystem IoT

Nasze technologie i wiedza pozwalają na projektowanie zaawansowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things). Poznaj rozwiązania z grupy AIUT LPG i Smart City zbudowane w oparciu o dedykowane ekosystemy AIUT IoT do zdalnego monitoringu LPG, paliw, gazu, wody oraz ciepła.

Zapewniając naszym klientom pozycję liderów w biznesie, oferujemy zaawansowane systemy inteligentnego zarządzania przedsiębiorstwem oparte o technologie Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things).

Możliwości techniczne:

Istotą tworzenia ekosystemów IoT jest inteligentna analiza danych, której efektem staje się konkretne rozwiązanie biznesowe: jak kompleksowa metoda oceny i zarządzania łańcuchem dostaw paliwa (rynek LPG) lub wody (branża wodociągowa) czy lokalizacja zasobów (w tym pracowników) przedsiębiorstwa. To nowa jakość na rynku usług Przemysłowego Internetu Rzeczy, którą oferujemy naszym partnerom biznesowym. Nasze możliwości obejmują m.in.:

 • zdalna kolekcja i skalowanie danych
 • przechowywanie danych
 • analiza i transformacja danych
 • bezpieczeństwo systemów i danych
 • rozwój i utrzymanie aplikacji
 • kompleksowe wdrożenie bezprzewodowego ekosystemu IoT
 • projektowanie i produkcja urządzeń IoT
 • zastosowania w strefie zagrożonej wybuchem
 • integracja systemów
 • komunikacja IoT, GPRS/SMS
 • budowa sieci IoT
 • software
 • zdalne opomiarowanie (gaz woda, ciepło, LPG, paliwa)
 • zarządzanie zasobami paliwa
 • liczniki i systemy przedpłatowe
 • zarządzanie danymi
 • Business Intelligence
 • sztuczna inteligencja
 • uczenie maszynowe
 • systemy zarządzania zasobami paliw (benzyna, olej napędowy, LPG, LNG, CNG) na stacjach paliwowych
 • zaawansowany monitoring transportu i przewożonego produktu

Zastosowanie w branżach

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Gaz, ropa i przemysł petrochemiczny

Projektujemy i modernizujemy instalacje przemysłowe w oparciu o własne rozwiązania. Zapewniamy monitoring zbiorników LPG na stacjach paliw.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk dla produkcji urządzeń IoT.

Przemysł paliwowy

Zapewniamy zaawansowany monitoring zbiorników LPG na stacjach paliw oraz kontrolę dostaw od terminala do klienta.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?