Specjalizacje

Systemy detekcji

Nasze zaawansowane systemy detekcji pracują na stacjach paliw, czuwają nad bezpieczeństwem zbiorników LPG, sieci gazowych, wodociągowych i ciepłowniczych.

Systemy detekcji AIUT alarmują o wycieku każdego rodzaju paliwa na stacjach paliwowych, awariach sieci wodociągowych i ciepłowniczych, nieszczelności monitorowanej sieci gazowej czy przydomowych zbiorników LPG.

Możliwości techniczne

W AIUT opracowaliśmy najdokładniejszy dostępny na światowym rynku systemem z potwierdzoną certyfikatem (SIR3) możliwością wykrycia minimalnych ilości wycieku paliwa lub wody – od 5l/24h. Nasze rozwiązanie gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa dla wykrycia wycieku w oparciu zastosowaną metodę obliczeniową oraz odczyt danych i analizę w czasie rzeczywistym. Certyfikat opublikowany został na stronie National Work Group on Leak Detection Evaluations.

Ponadto, w ramach ekosystemu AIUT Smart City IoT, prowadzimy bieżący monitoring ciśnień sieci naszych klientów z alertem bezpieczeństwa. Nasze możliwości obejmują m.in.:

  • ekosystem IoT dla zarządzania siecią
  • wykrycie minimalnych wycieków
  • aktywny monitoring ciśnień
  • inteligentna analiza (algorytmy SI)
  • monitoring ingerencji w licznik
  • zdalna akwizycja danych
  • raporty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Zastosowanie w branżach

Przemysł paliwowy

Zapewniamy zaawansowany monitoring zbiorników LPG na stacjach paliw oraz kontrolę dostaw od terminala do klienta.

Business automation

Automatyzujemy procesy produkcyjne i biznesowe.

Gaz, ropa i przemysł petrochemiczny

Projektujemy i modernizujemy instalacje przemysłowe w oparciu o własne rozwiązania. Zapewniamy monitoring zbiorników LPG na stacjach paliw.

Przemysł elektroniczny

Realizujemy kompleksowe dostawy zrobotyzowanych linii i stanowisk dla produkcji urządzeń IoT.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?